Relacje inwestorskie2024-06-13T11:13:59+01:00

Relacje inwestorskie

Struktura akcjonariatu

  • PCC SE (Europejska Spółka Akcyjna z siedzibą w Duisburgu) – 99,99 % (711 898 akcji)
  • L. Pedrycz (osoba prywatna) – 0,01 % (102 akcje)

Struktura kapitału: 7 120 000 zł
Kapitał akcyjny wynosi 7 120 000 i dzieli się na 712 000 sztuk akcji o wartości 10 zł każda.

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza składa się z 5 członków:

  • Mariusz Antosiewicz – Przewodniczący RN
  • Marzena Ambroziak
  • Michael Dickamp
  • Jacek Kupis
  • Henryk Żaczek

Zarząd PCC Silicium S.A.

Zarząd spółki jest jednoosobowy – Prezesem Zarządu jest Aleksander Wąsik.

Walne Zgromadzenia

w przygotowaniu

Komunikaty

Przejdź do góry