Kruszywa kwarcytowe

Oferujemy naszym Klientom wysokiej jakości kruszywa kwarcytowe z przeznaczeniem do:

  • budownictwa drogowego

  • budowy dróg kolejowych i tramwajowych

  • produkcji betonu i wyrobów betonowych

  • produkcji betonu asfaltowego i mieszanek mineralno-asfaltowych

  • budownictwa hydrotechnicznego

  • budowy elementów małej architektury (skalniaki, kaskady, klomby, ogrody skalne)

Kruszywa kwarcytowe wyróżniają bardzo dobre parametry fizykomechaniczne, są wytrzymałe i odporne na warunki atmosferyczne, twarde i ekologicznie czyste.

Nazwa handlowa kruszywa Granulacja Zgodność
Karta CE
Piasek łamany 0/2 mm** wg deklaracji producenta
Miał kwarcytowy 0/4 mm wg deklaracji producenta
Grys kwarcytowy
2/8 mm
PN-EN 12620: PN-EN 13043 PN-EN 13242
CE
8/16 mm
PN-EN 12620: PN-EN 13043 PN-EN 13242
CE
Kliniec
4/31,5 mm**
PN-EN 12620: PN-EN 13043 PN-EN 13242
CE
Tłuczeń
31,5/50 mm** PN-EN 13450 CE
31,5/63 mm PN-EN 13450: PN-EN 13242 CE
50/80 mm** wg deklaracji producenta
40/100 mm wg deklaracji producenta
100/300 mm wg deklaracji producenta
60/110 mm wg deklaracji producenta
Mieszanka kwarcytowa
0/31,5 mm  PN-EN 13043: PN-EN 13242 CE
0/63 mm*  PN-EN 13043: PN-EN 13242 CE
Niesort kwarcytowy
0/16 mm  wg deklaracji producenta
 0/30 mm  wg deklaracji producenta
 0/63 mm*  wg deklaracji producenta
Kamień łamany niesortowany
0/500 mm (lub inna)  wg deklaracji producenta
Kamień ogrodowy
 200/500 mm (lub inna)  wg deklaracji producenta

*produkcja na zamówienie
** kruszywa płukane

Zapraszając Państwa do współpracy pragniemy dodać, że specjalizujemy się w produkcji mieszanek drogowych stabilizowanych mechanicznie oraz tłuczni kolejowego i drogowego.

W zależności od wielkości zamówienia mamy możliwość wyprodukowania innych asortymentów lub granulacji kruszyw nie ujętych w ofercie.

Posiadamy własną bocznicę kolejową o dużej zdolności załadowczej.
Oferujemy dostawy kruszyw transportem samochodowym i kolejowym na który posiadamy konkurencyjne stawki przewozowe.

Sprzedaż naszych wyrobów prowadzimy od poniedziałku do piątku oraz w soboty w godzinach podanych w zakładce  Aktualności.

ZAPRASZAMY

Grys 2/8 mm

Grys 8/16 mm

Kliniec 4/31,5 mm

Tłuczeń 31,5/50 mm

Tłuczeń 31,5/63 mm

Mieszanka 0/31,5 mm

Mieszanka 0/63 mm

Kamień łamany

Kamień ogrodowy

Tłuczeń 60/110 mm