/Polityka Prywatności
Polityka Prywatności 2018-05-10T11:21:53+00:00

POLITYKA PRYWATNOŚCI

SERWIS
Niniejsza polityka prywatności dotyczy strony internetowej w domenie www.pccsilicium.pl oraz innych stron internetowych prowadzonych przez lub na zlecenie PCC Silicium S.A., na których została zamieszczona (zwane dalej: „Serwisem”).

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem danych osobowych osób korzystających z Serwisu (dalej jako „Użytkownicy”) jest PCC Silicium S.A. z siedzibą w Zagórzu 92, 26-140 Łączna, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000114240, o kapitale zakładowym w wysokości 7 120 000 zł, NIP 663-000-21-56, REGON 000030923 (dalej jako „Operator serwisu”).

CEL i ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH

Dane osobowe Usługobiorców będą przetwarzane przez administratora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014, poz. 1182) w celach:

– rejestracji Użytkowników. Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne do realizacji umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem serwisu. Użytkownikom przysługuje prawo wglądu w treść swoich danych osobowych i ich poprawiania.

– marketingowych i sprzedaży produktów i usług PCC Silicium S.A. oraz podmiotów powiązanych, wchodzących w skład grupy PCC. Podanie danych jest dobrowolne. Użytkownikom przysługuje prawo wglądu w treść swoich danych osobowych i ich poprawiania. Użytkownikom przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych w celach marketingowych.

Niniejsza Polityka prywatności nie reguluje zasad przetwarzania danych osobowych oraz informacji dotyczących Użytkowników na zewnętrznych internetowych stronach, do których odesłania (linki) zawiera Serwis.

ODBIORCY DANYCH

Dane osobowe lub informacje dotyczące Usługobiorców mogą zostać udostępnione organom lub osobom trzecim zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Operator serwisu może powierzyć przetwarzanie danych osobowych oraz informacji dotyczących Użytkowników osobom trzecim w celu wykonywania czynności związanych z prowadzeniem Serwisu, jak również w celu związanym z dochodzeniem roszczeń lub ochroną przed roszczeniami dotyczącymi korzystania z Serwisu.

COOKIES
Operator serwisu wykorzystuje pliki typu cookie (małe pliki tekstowe, tzw. ciasteczka), które są zapisywane w urządzeniu końcowym Użytkowników w celu uzyskiwania danych o korzystaniu z Serwisu przez Użytkowników.
Pliki cookies umożliwiają m.in.:

– utrzymanie sesji Użytkowników po zalogowaniu, dzięki czemu brak jest konieczności odrębnego logowania na każdej podstronie Serwisu;
– dostosowanie treści Serwisu do potrzeb i zainteresowań Użytkowników;
– sporządzanie statystyk odwiedzin Serwisu;
– tworzenie ankiet internetowych i zabezpieczanie ich przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby.
Informacje uzyskiwane dzięki plikom typu cookie obejmują m.in. nazwę dostawcy usług internetowych, adres IP Użytkowników, kraj pochodzenia, z którego Użytkownicy łączą się z serwisem.

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki typu cookie przechowywane w jego urządzeniu końcowym lub zablokować możliwość ich zamieszczania w ustawieniach przeglądarki internetowej (również w telefonie komórkowym lub innym urządzeniu pozwalającym na dostęp do Internetu). Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności może zostać zmieniona przez Operatora serwisu poprzez opublikowanie nowej wersji w Serwisie.

Niniejsza wersja Polityki Prywatności obowiązuje od dnia 09.05.2018.