PCC Silicium

PCC Silicium S.A. jest zakładem z długoletnim doświadczeniem w branży wydobycia i przeróbki kwarcytu. Pozycja na rynku wypracowana została poprzez jakość produkowanych wyrobów dla branży budowlanej w tym zwłaszcza dla budownictwa drogowego i kolejowego oraz dla hutnictwa.

Naszymi atutami są: dostosowanie do potrzeb i wymagań klienta w zakresie asortymentów oferowanych wyrobów, korzystne położenie geograficzne, infrastruktura umożliwiająca odbiór wyrobów transportem samochodowym i koleją.

Proces produkcji jest stale unowocześniany a podejmowane nowe działania zmierzają do zapewnienia wysokiej jakości produktów.

Kruszywa kwarcytowe

Wysokiej jakości kruszywa kwarcytowe dla budownictwa.

Kwarcyt przemysłowy

Kwarcyt przemysłowy z wyselekcjonowanych partii złoża o najlepszych parametrach chemicznych.

Dostawy kruszyw

Dostawy kruszyw transportem kolejowym i samochodowym.
Posiadamy konkurencyjne stawki przewozowe.

Troska o środowisko

Ze względu na lokalizację w sąsiedztwie Świętokrzyskiego Parku Narodowego oraz Obszaru Natura 2000, nasza działalność uwzględniania uwarunkowania środowiskowe i ekologiczne.