Zasady bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo oraz troska o życie i zdrowie ludzi jest dla PCC bardzo ważnym elementem działalności.

W kopalni odkrywkowej, w której PCC Silicium S.A. prowadzi wydobycie kwarcytu, występują zagrożenia naturalne związane z urabianiem złoża przy użyciu materiałów wybuchowych.

Roboty strzałowe prowadzone są w godzinach 930 – 1100 oraz 1230 – 1500, a odpalanie ładunków wybuchowych poprzedzone jest sygnałami akustycznymi i optycznym. W tym czasie zabroniony jest wstęp osób postronnych na teren kopalni i teren bezpośrednio przyległy (strefa rozrzutu odłamków skalnych).

O zakazie wstępu na zakład górniczy informują tablice ostrzegawcze umieszczone przy wszystkich uczęszczanych drogach i duktach leśnych.

Zakaz wstępu osób niezatrudnionych w kopalni dotyczy także terenów zakładu przeróbczego, zwałowiska, hałd i składowisk kruszyw, dróg transportowych przebiegających przez teren leśny oraz osadników szlamu.

Głównym celem PCC Silicium w zakresie bezpieczeństwa jest eliminowanie wszelkich potencjalnych zagrożeń mogących powodować wypadki przy pracy oraz choroby zawodowe. W tym celu stosujemy sprawdzone procedury a przede wszystkim dążymy do wykreowania wysokiej kultury bezpieczeństwa wśród pracowników.

Zapewnieniu pożądanego poziomu bezpieczeństwa służą także działania w zakresie stosowania w procesie produkcyjnym nowoczesnych maszyn i urządzeń górniczych, spełniających najwyższe standardy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników.