O firmie

Organy Spółki

Zarząd

Aleksander Wąsik – Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza

Mariusz Antosiewicz – Przewodniczący
Marzena Ambroziak – Wiceprzewodniczący
Joerg Dembek – Członek
Jan Dąbek – Członek
Tomasz Sklenarski – Członek

Historia Spółki

PCC Silicium S.A. (dawna nazwa: Kopalnia i Zakład Wzbogacania Kwarcytu „Bukowa Góra” S.A.) od 40 lat działa na rynku kamieni budowlanych i drogowych wytwarzając kruszywa znajdujące zastosowanie w drogownictwie i kolejnictwie. Spółka produkuje ponadto kwarcyt przemysłowy znajdujący zastosowanie w hutnictwie.

1. Historia Spółki sięga lat 70-tych. Ze względu na znajdujące się w okolicach bogate złoża poszukiwanego i wysoko cenionego wówczas piaskowca kwarcytowego, niezbędnego do produkcji żelazokrzemów w hutach oraz zakładach materiałów ogniotrwałych, powołano w dniu 31.05.1972 roku przedsiębiorstwo państwowe pod nazwą: Kopalnia i Zakład Wzbogacania Kwarcytu w budowie w Łącznej.

2. 1974 rok – udostępnienie złoża kwarcytu w wyrobisku górniczym „Bukowa Góra”.

3. 01.01.1975 r. – przekształcenie przedsiębiorstwa w budowie w przedsiębiorstwo eksploatacyjne pod nazwą Kopalnia i Zakład Wzbogacania Kwarcytu „Bukowa Góra”.

4. 22.09.1977 r. – otwarcie bocznicy kolejowej łączącej stację kolejową Łączna z kopalnia „Bukowa Góra” (pierwsze wagony kolejowe na własnej bocznicy).

5. Czerwiec 1978 rok – uruchomienie nowej linii produkcyjnej kruszyw drogowych (WKD).

6. 23.05.1982 r. – przekazanie dla przemysłu 1.000.000 tony kwarcytu.

7. 01.04.2000 r. – w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwo państwowe zostało przekształcone w Jednoosobową Spółkę Skarbu Państwa pod nazwą KiZWK „Bukowa Góra” S.A.

8. Rok 2003 – opracowano i wdrożono „Program restrukturyzacji KiZWK „Bukowa Góra” S.A. Na wsparcie tego programu Minister Skarbu Państwa przekazał środki finansowe w ramach pomocy publicznej.

9. W latach 2005 – 2007  przeprowadzono modernizację ciągów produkcyjnych Zakończenie realizacji programu restrukturyzacyjnego nastąpiło w 2007 roku.

10. W 2007 roku Spółka opracowała i wdrożyła system Zakładowej Kontroli Produkcji. W systemie tym są opisane wszystkie działania, jakie powinny być podejmowane przez producenta kruszyw na każdym etapie produkcji wyrobu dla zapewnienia stałej jakości.

11. Lata 2006 – 2007 – udokumentowanie nowych partii złoża kwarcytu w ilości 15,5 mln ton.

12. W czerwcu 2009 r. Minister Skarbu Państwa  podjął decyzję o prywatyzacji Spółki w trybie sprzedaży aukcyjnej.

13. W dniu 29.09.2009 r. pakiet 90,25% akcji Kopalni i Zakładu Wzbogacania Kwarcytu „Bukowa Góra” S.A. zakupiła międzynarodowa grupa przemysłowa PCC SE z siedzibą w Duisburgu (Niemcy).

14. Z dniem 01.01.2011 r. nastąpiła zmiana nazwy Spółki na PCC Silicium S.A.

15. PCC Silicium S.A. posiada udokumentowane zasoby piaskowca kwarcytowego, na którego wydobywanie ma koncesję ważną do 2035 roku, co stanowi mocną podstawę do prowadzenia działalności  gospodarczej w okresie wyjątkowo wzmożonego popytu na kruszywa  w kraju i  regionie.