Kontakt

Dane Spółki

PCC Silicium Spółka Akcyjna
Siedziba spółki: Zagórze 92
Adres:  Zagórze 92
26-140 Łączna

Nr Regon: 000030923
Nr NIP:  663-000-21-56

Nr KRS  0000114240  Sąd Rejonowy w Kielcach
X Wydział Gospodarczy KRS

Kapitał zakładowy – 7 120 000 złotych,
Kapitał wpłacony – 7 120 000 złotych.

Akcjonariat Spółki:
PCC SE – 99,99 %
Inne osoby – 0,01%

Kontakty

tel.: 41 2548 211
tel.: 41 2548 223

fax: 41 2548 330
E-mail:

tel.wewn. 230
E-mail:

Tel.kom. Kier. działu 502-798-854, dział market. 502-798-843
E-mail:

tel wewn.  251
E-mail:

tel wewn.  205, 281
E-mail: ,

tel wewn.  259
E-mail: