Informujemy naszych Klientów, że sprzedaż kruszyw kwarcytowych w czwartek 02.05.2024 nie będzie prowadzona.