Zarząd Spółki PCC Silicium S.A. w Zagórzu 92, zawiadamia, że na dzień 29 września 2020 roku na godz. 9:30 zwołuje się Nadzwyczajne Wlane Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w lokalu Kancelarii Notarialnej Jolanta Barej, Elżbieta Barej – Magiera, Małgorzata Farion s.c. w Warszawie przy ul . Stawki 2A lok. 4.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dotyczyć będzie zmian w Statucie Spółki.