Informujemy, że posiadamy znaczne ilości materiału ziemno-skalnego, który znajduje zastosowanie w budownictwie drogowym przy budowie nasypów, dróg technologicznych, placów oraz  w budownictwie indywidualnym przy wyrównywaniu, podnoszeniu terenu.

Cena materiału – od 1,00 zł netto/t