Kontakt
 

Kontakt

 
 

PCC Silicium Spółka Akcyjna
Zagórze 92
26-140 Łączna

www.pccsilicium.pl
www.pcc-silicium.pl

 


Sekretariat Zarządu  (Centrala)

tel.: 41 2548 211
tel.: 41 2548 223

fax: 41 2548 330
E-mail: sekretariat@pccsilicium.pl
 

 

Dział Robót Górniczych - tel.wewn. 230
E-mail: gornictwo@pccsilicium.pl

Dział Marketingu i Sprzedaży- tel wewn.  225, 283,
Tel.kom. Kier. działu 502-798-855, dział merket. 502-798-854
E-mail: marketing@pccsilicium.pl

Dział Energomechaniczny  - tel wewn.  251
E-mail:  energo@pccsilicium.pl

Dział Księgowości, Kadr i Administracji – tel wewn.  205, 281
E-mail: ksiegowosc@pccsilicium.pl;   E-mail: kadry@pccsilicium.pl

Zaopatrzenie – tel wewn.  259
E-mail: zaopatrzenie@pccsilicium.pl

 

 

NIP: 663-000-21-56
REGON: 000030923
KRS: 0000114240
Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy:  7 120 000 PLN – wpłacony w całości.

PCC. synergies at work